De virksomheter som har best tilgang på kritisk styringsinformasjon har også de beste resultatene.

Business intelligence handler om å sammenstille relevant informasjon fra ulike kilder og tilgjengeliggjøre dette for beslutningstakere på alle nivåer. Dette gjør at man kan ta bedre og raskere beslutninger og gjør din virksomhet smartere.

Decia AS er et konsulentselskap som leverer tjenester innen Business Intelligence.

Decia AS har kompetanse på informasjonsarkitektur, valg av verktøy, løsningsarkitektur, data modellerering og utvikling av business intelligence applikasjoner og datavarehus.