Rådgiving
Mange organisasjoner strever med manuelle rapporteringsprosedyrer og tungvinte beslutningsprosesser. Gjennom å etablere Business Intelligence i virksomheten kan man automatisere og forenkle beslutningsprosesser, og bidra til smarte beslutninger. Decia AS leverer tjenester for å utarbeide BI strategi og forretningscase for Business Intelligence i virksomheten.   

Arkitektur
Arkitekturen i et datavarehus tilpasser organisasjonens behov, infrastruktur og datakilder. Gjennom å benytte kjente modelleringstekniker som Ralph Kimball’s Dimensional modellering kan det etableres et datavarehus etter beste praksis og som skalerer med bedriften. Decia AS tilbyr rådgiving på hvordan man går frem for å etablere et datavarehus tilpasset organisasjonen, utarbeide referansearkitektur, samt utføre helsesjekk av eksisterende arkitektur.